6846رئیس کمیسیون سرمایه گذاری ، مشارکت و گردشگری شورای اسلامی شهر ارومیه  بر لزوم اجرای کمربندی سبز به عنوان بخش مهمی از طرح پدافند غیر عامل شهر ارومیه تاکید کرد.

به گزارش نشریه الکترونیکی نگاه، سید هادی ذاکر در یکصد و نهمین جلسه کمیسیون سرمایه گذاری ، مشارکت و گردشگری شورای اسلامی شهر به بررسی موانع و مشکلات اجرای پروژه مشارکتی کمربندی سبز بعنوان بخش مهمی از طرح پدافند غیر عامل شهر ارومیه و توجه ویژه به نوسازی بافت فرسوده با حفظ هویت اسلامی و ایرانی تاکید کرد.

وی خاطر نشان کرد : در صورت عدم اجرای تعهدات موجود در تفاهم نامه فی مابین توسط سرمایه گذار طرح برابر زمان بندی اعلام شده شهرداری می بایست برابر آئین نامه مالی و معاملاتی و شیوه نامه سرمایه گذاری با طرف قرارداد برخورد نماید .

وی همچنین با اشاره به برگزاری همایش جاده ابریشم که به همت مدیران و مسئولین استانی و شهری در ارومیه گفت : برگزاری این چنین جشنواره هایی می تواند نقطه عطفی در حوزه سرمایه گذاری و جذب گردشگر  برای استان و شهر ارومیه باشد