به گزارش خبرنگار نشریه الکترونیکی نگاه از خوی، نایب رییس شورای اسلامی شهر خوی عصر امروز گفت:  محرم اکبرزاده در جلسه رسمی عصر یکشنبه ۵ اردیبهشت ماه با اکثریت آرا شهردار خوی شد.

مهندس علیرضا فتحی اظهار داشت: شورای اسلامی شهر از شهردار جدید حمایت کرده و قطعا تلاش میکند تا با همدلی بیشتر زمینه های لازم برای تسریع در روند اجرای پروژه های عمرانی افزایش یابد.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر خوی تاکید کرد ؛ امیدواریم تغییر رویکرد از فعالیت محور به کارآمد محوری و شفافیت اطلاعات بعنوان بهترین راه ایجاد انضباط شهری و افزایش کارآیی گردد.

وی افزود: با تلاش مضاعف تمام مباحث اقتصاد شهری را دنبال کرده و نگاهی نوین، عالمانه وجامع به این مقوله خواهیم داشت و از تجارب گرانسنگی که در مجموعه شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی وجود دارد استفاده میکنیم.

فتحی اذعان داشت : ضرورت توجه همه جانبه به راهبردهای سودمند برای بهینه سازی زندگی شهروندان خویی از اولویت های اصلی و سیاست های اصیل شورای اسلامی شهر میباشد.

وی همچنین افزود : رضایت خاطر و مطلوبیت در ارایه خدمات مختلف و قابل قبول در دستور کار قرار میگیرد.

گفتنی است محرم اکبرزاده، پیش از این معاونت عمرانی فرمانداری و معاون اداری-مالی شهرداری خوی را در کارنامه خود داشته و کاندیدای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه ماکو بوده است