74676مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری آذربایجان غربی گفت: تا پایان اسفندماه سال گذشته ۶۲٫۵ درصد جمعیت آذربایجان غربی تحت پوشش شبکه فاضلاب قرار گرفته است.

به گزارش نشریه الکترونیکی نگاه به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب شهری آذربایجان غربی، رسول اکبری جمعیت کل شهری استان را ۲ میلیون و ۱۱۵ هزار و ۴۲ نفر عنوان کرد و اظهار داشت: تا پایان اسفند ماه سال ۹۴ کل جمعیت شهری استان تحت پوشش شبکه توزیع آب در آذربایجان غربی قرار گرفته است.

وی تعداد شهرهای تحت پوشش خدمات شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی را ۳۸ شهر عنوان کرد و ادامه داد: تا پایان اسفند ماه سال گذشته ۱۰۰ درصد جمعیت آذربایجان غربی تحت پوشش شبکه توزیع آب شهری قرار گرفته است.

وی با اشاره به جمعیت تحت پوشش شبکه فاضلاب در آذربایجان غربی، خاطرنشان کرد: جمعیت تحت پوشش شبکه فاضلاب در آذربایجان غربی شامل یک میلیون و ۳۲۱ هزار و ۹۴۰ نفر است.

وی با بیان اینکه تاکنون ۶۲٫۵ درصد جمعیت آذربایجان غربی تحت پوشش شبکه فاضلاب قرار گرفته، افزود: تا پایان اسفند ماه سال ۹۴ تعداد کل انشعابات فاضلاب در آذربایجان غربی ۳۲۶ هزار و ۸۵۸ فقره بوده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری آذربایجان غربی تعداد آحاد فاضلاب در آذربایجان غربی را ۴۳۹ هزار و ۸۹۱ فقره عنوان کرد و ابراز داشت: تا پایان اسفند ماه سال گذشته طول شبکه سنتی جمع‌آوری فاضلاب با قطر بزرگ‌تر از ۲۰۰ میلی‌متر در استان بیش از ۳۳۲ کیلومتر است.

اکبری اضافه کرد: طول شبکه مدرن جمع‌آوری فاضلاب با قطر بزرگ‌تر از ۲۰۰ میلی‌متر در آذربایجان غربی تا پایان اسفند ماه سال ۹۴ بیش از ۲ هزار و ۳۷۶ کیلومتر است.

وی طول خطوط انتقال فاضلاب تا پایان اسفندماه سال گذشته را ۶۶٫۵۲ کیلومتر عنوان کرد و متذکر شد: تعداد تصفیه‌خانه‌های فاضلاب در مدار در آذربایجان غربی هشت واحد بوده و ظرفیت تصفیه‌خانه‌های فاضلاب در حال بهره‌برداری ۲۴۱ هزار و ۲۲۰ مترمکعب در شبانه‌روز است.

اکبری تعداد کل انشعابات آب در استان را تا پایان اسفندماه سال ۹۴ حدود ۵۹۳ هزار و ۴۷۲ فقره عنوان کرد و یادآور شد: تعداد آحاد آب در آذربایجان غربی نیز ۷۵۸ هزار و ۲۹۶ فقره بوده است.

وی طول خطوط انتقال آب در آذربایجان غربی را تا پایان اسفند ماه سال ۹۴ بیش از ۶۹۷ کیلومتر عنوان کرد و افزود: طول شبکه توزیع آب با قطر مساوی یا بیشتر از ۸۰ میلی‌متر بیش از ۴ هزار و ۴۷۷ کیلومتر است.

این مسئول کل ظرفیت تامین آب استان را ۹ هزار و ۲۴۲ لیتر در ثانیه اعلام کرد و یادآور شد: تا پایان اسفند ماه سال ۹۴ تعداد آزمایشگاه‌های آب موجود در استان ۱۷ واحد و تعداد تصفیه‌خانه‌های آب موجود در استان نیز ۱۱ واحد است.