tm.aspxمعاون هماهنگ کننده سپاه خوی گفت: در راستای بیان اهمیت تجربه نگاری به عنوان درس آموزی و الگو برداری نسل جوان از نسل گذشته مراسم روز تجربه نگاری به همت معاونت علمی پژوهشی سپاه خوی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار نشریه الکترونیکی نگاه، معاون هماهنگ کننده سپاه خوی ضمن بیان  لزوم و اهمیت تجربه نگاری احادیث و روایاتی در رابطه با ارزش انتقال تجربه مطرح و خاطر نشان کرد: ثبت تجربه همکاران در سامانه و در دسترس بودن جایگاه بسیار بالایی را در پیشرفت می تواند داشته باشد؛چرا که سایران با استفاده از تجربه ها و خلاقیت های دیگران می توانند جلوی هرگونه ضرر و اتلاف وقت را بگیرند.

سرهنگ پاسدار قهرمان عیوضلو با ذکر تعاریفی از تجربیات ضمنی و صریح اظهار داشت: باید تمام سعی خود را کرد تا از ظرفیت ها به بهترین نحو استفاده کرد و تجربیات را با آخرین تغییرات بروزرسانی وجلو برد.

وی مخفی کاری و سیاهکاری اطلاعات،احتکار دانش به جای انتشار،استفاده محدود از دانش موجود و غیره را از جمله آسیب های عدم تجربه نگار ی عنوان و ابراز داشت:ثبت تجربیات، تعالی سپاه را دربر دارد.

گفتنی است در ادامه با پاسخ به پرسشهای پایوران در رابطه با نوع تجربه نگاری ، نمونه ای از تجربه برای حاضری بازگو و حق الزحمه عزیزان تجربه نگار با حضور معاون هماهنگ کننده و معاونت علمی پژوهش سپاه خوی اهدا شد.