indexرییس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای اسلامی شهر ارومیه بر لزوم حمایت از اختراع شرکتهای دانش بنیان در مجموعه مدیریت بحران و صنعت گردشگری تاکید کرد

به گزارش نشریه الکترونیکی نگاه، محمد ستارپور در  جلسه کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای اسلامی شهر با محکوم نمودن اقدامات عوامل استکبار جهانی در به شهادت رساندن ۴ تن از سربازان اسلام در نوار مرزی منطقه اشنویه خاطر نشان کرد : امروز اقتدار و آرامش و امنیت پایدار موجود در تمامی نقاط ایران اسلامی را مدیون جان فشانی های سربازان این مرز و بوم در صیانت از وجب به وجب میهن اسلامی می باشیم .

وی در ادامه  بر حمایت از پژوهشگران و مخترعان بومی در مجموعه مدیریت بحران استان و حوزه های مختلف گردشگری تاکید کرد.

طرح حمایت از پژوهشگران و مخترعان بومی با هدف ارائه خدمات مطلوب در زمانهای بحرانی در مجموعه مدیریت بحران استان و همچنین ارائه ایده هایی در حوزه های مختلف گردشگری ،واگذاری تابلوهای ۱۰ روزه موجود شهرداری به متقاضیان برابر آئین نامه مالی و معاملاتی شهرداری ، بررسی آخرین روند فعالیت میدان دواب مدرن و بررسی آخرین اقدامات انجام شده در خصوص راه اندازی سیستم استفاده هوشمند از دوچرخه مورد از مصوبات این جلسه بود.

یکصد و بیست و سومین جلسه کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای اسلامی شهر با موضوع حمایت از اختراع شرکتهای دانش بنیان در مجموعه مدیریت بحران و صنعت گردشگری برگزار گردید .