7545رییس دانشکده فنی و حرفه ای شهید قاضی طباطبایی ارومیه گفت: دانشگاهها  وظیفه فرهنگسازی را برعهده دارند

به گزارشنشریه الکترونیکی نگاه،  پور اسد در گفتگو با خبرنگاران  با  اشاره به اهمیت فرهنگسازی  و آگاهی مردم از مضرات قلیان در جامعه افزود: با وجود افزایش مصرف دخانیات بویژه قلیان در بین آحاد جامعه  لزوم توجه جدی به بحث فرهنگی در این راستا بیش از پیش ضروری است.

وی از بین رفتن قبح مصرف قلیان در خانواده ها و جامعه را یکی از عوامل مهم در گسترش این امر عنوان کرد و اظهار داشت: دانشگاهها به عنوان یکی از مراکز مهم در فرهنگسازی و آگاهی رسانی نقش مهمی در کاهش مصرف قلیان بر عهده دارد.

وی با اشاره به راه اندازی کمپین قلیان ها را گلدان کنیم  در دانشکده فنی و حرفه ای شهید قاضی طباطبایی ارومیه  افزود: این کمپین یک حرکت نمادین برای آشنایی و آگاهی مردم از مضرات قلیان در خانواده و جامعه است.

کمپین “قلیان ها را گلدان کنیم “هیچ هدف سیاسی ندارد

مسعود قدرتی مدیر کمپین “قلیان ها را گلدان کنیم “نیز در این جلسه با اشاره به اینکه ترویج فرهنگ خودمراقبتی از جمله اهداف مهم راه اندازی این کمپین است افزود: کمپین “قلیان ها را گلدان کنیم “هیچ هدف سیاسی ندارد

وی با اشاره آمار بالای استعمال دخانیات در جامعه و اهمیت حضور مردم در راستای کاهش مصرف دخانیات اظهار داشت: هر جا که حضور مردم در عرصه پر رنگ بوده اقدامات انجام گرفته دوام و پایداری داشته است.

قدرتی خاطر نشان کرد: مشکل اساسی ما در زمینه مصرف قلیان ، ورود مصرف آن در بین خانواده ها و کاهش سن مصرف آن است.

مدیر کمپین “قلیان ها را گلدان کنیم” با اشاره به آمار بالای مصرف قلیان در جامعه افزود: ۵۱ درصد دانش آموزان ما در جامعه قلیان مصرف می کنند که این خود زمینه بروز مشکلات بعدی اجتماعی و فرهنگی در جامعه را در پی  دارد.

وی به برنامه های کمپین در سالجاری اشاره کرد و افزود: برگزاری نخستین همایش ملی کمپین قلیان ها را گلدان کنیم دراستان با حضور مسولین ارشد استانی ، رکورد زنی بزرگترین نقاشی و نوشته در مورد کمپین قلیان ها را گلدان کنیم به متراژ ۵۰۰ متر برای اولین بار در دنیا توسط شورش نصیری سریع ترین نقاش آسیا ، برگزاری همایش علمی در خصوص قلیان  با حضور دانشگاههای برتر کشور و برگزاری جشنواره ورزشی و هنری در اشنویه از برنامه های این کمپین است.