IMG_6743مدیر دفتر خدمات اجتماعی بازنشتگان نیروهای مسلح در شهرستان خوی طی گفتگوی خبری اهم فعالیت این دفتر را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار نشریه الکترونیکی نگاه، سرهنگ بازنشسته علی نصرالهی گفت:نیروهای مسلح در فرهنگ و آموزه های دینی از جایگاه رفیع وشایان توجهی برخوردار هستند.

مدیر دفتر خدمات اجتماعی بازنشتگان نیروهای مسلح در شهرستان خوی با اشاره  به تعبیر حکمت آمیز حضرت علی (ع)که نیروهای مسلح را به عنوان پناهگاه و دژمردم معرفی کرده وفرموده اند که آنان شکوه و مایه فخر حکمرانان و مایه عزت دین و مجاری امنیت جامعه بوده و درستی، راستی و پایداری مردم میسر نیست مگر به واسطه نیروهای مسلح، اظهار داشت:در سایه توانمندی و اقتدار این عزیزان است که امنیت پایدار حاصل می شود.

وی در خصوص ارائه خدمات به بازنشستگان نیروهای مسلح در شهرستان خوی گفت: به پاس قدردانی و تکریم این عزیزان که درطول دوران خدمت پرشریف خود در زمینه ایجاد امنیت و آرامش در جامعه و نیز حفظ استقلال امنیت و تمامیت ارضی فعالیت نمودند در عرصه منزلت اجتماعی و بیمه های درمان خدمات رسانی می شود.

نصرالهی گفت: بخش خدمات منزلت شامل امورات مالی،اداری،رفاهی،نظارتی، و بخش بیمه شامل بیمه درمانی و کوثر است که در تمامی این امورات خدمات ارزنده ای به بازنشستگان صورت می گیرد.

وی در پایان گفت: براساس تئوریهای روانشناسی اجتماعی افراد از محیط های اجتماعی خود بایستی میزان مشخصی از احساس احترام و منزلت اجتمای را کسب نماید در نیروهای مسلح هم به خاطر اینکه این عزیزان به دلیل  از دست دادن موقعیت و جایگاه خوددر سازمان احساس افت شدید منزلت اجتماعی نکنند این خدمات رسانی صورت می کیرد که در زمینه ارائه تسهیلات مالی،خدمات رسانی در عرصه فیش حقوق،برگزاری سفرهای زیارتی و سیاحتی، خرید کالاهای یارانه ایف رسیدگی به شکایات ،  ارائه کلیه خدمات بیمه و….صورت می گیرد..