636مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان غربی از ارائه بیش از ۶ هزار نفر ساعت آموزش های مهارتی فنی و حرفه ای در سکونت گاههای غیر رسمی استان خبر داد.

به گزارش نشریه الکترونیکی نگاه، محسن مددی با بیان این خبر گفت : به منظور توانمندسازی اقشار آسیب پذیر و یا در معرض آسیب های اجتماعی از طریق آموزش های فنی و حرفه ای، افزایش مهارت نیروی انسانی ساکن در بافت های فرسوده و سکونت گاه های غیر رسمی کشور، تحقق سند ملی توانمند سازی و ساماندهی سکونت گاه های غیر رسمی، این اداره کل در سه ماهه نخست سال جاری با برگزاری ۵ دوره آموزشی برای ۷۲ نفر ،  ۶ هزار و ۲۴ نفرساعت آموزش های مهارتی در سکونت گاههای غیر رسمی ( حاشیه نشینی شهرها ) درسطح استان ارائه شده است.

وی افزود: در همین راستا، در سال گذشته با برگزاری ۱۸دوره آموزشی برای ۳۱۱ نفر ، ۴۴ هزار و ۹۹۱ نفرساعت آموزش های فنی و حرفه ای در سکونت گاههای غیر رسمی ارائه شده است.

وی با اشاره به ارائه آموزشهای مهارتی در مراکز درمان اجباری زندانهای استان ،هدف از ارائه این آموزشها را ایجاد انگیزه ، امید به زندگی و اشتغال آنان پس از آزادی دانست و افزود: در این راستا نیز این اداره کل در سه ماهه نخست سال جاری با برگزاری ۴ دوره آموزشی برای ۶۰  نفر ، ۴ هزار و ۲۸۲ نفر ساعت آموزشهای مهارتی فنی و حرفه ای ارائه داده است.