1مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان غربی از ارائه بیش از ۵۲۰ هزار نفر ساعت آموزشهای فنی و حرفه ای در سه ماهه نخست سال جاری در موسسات کارآموزی و آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای خبر داد.

محسن مددی در گفتگو با نشریه الکترونیکی نگاه، افزود:  این اداره کل در سه ماهه نخست سال جاری با برگزاری ۵۷۵ دوره آموزشی، برای ۲ هزار و  ۴۹۲ نفر ، ۵۲۲ هزار و ۹۹۳ نفر – ساعت در بخش خصوصی مؤسسات کارآموزی و آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای آموزش های مهارتی  ارائه داده است.

مددی با اشاره به فعالیت ۲۹۴ آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای در بخش های صنعت ،خدمات، کشاورزی و فرهنگ و هنردر سطح استان، گفت: از این تعداد ۱۹۹ آموزشگاه مختص خواهران ، ۳۱ آموزشگاه مختص برادران و ۶۴ آموزشگاه به صورت  دو منظوره ، آموزشهای مهارتی را ارائه می دهند.

مددی گفت: با تلاش مضاعف همکاران در اداره مؤسسات کارآموزی آزاد و مشارکتهای مردمی و توان بالقوه آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای ، این اداره کل در سال گذشته ۲ میلیون و ۹۷۵ هزار و ۸۹۲ نفر ساعت آموزشهای مهارتی به جامعه هدف ارائه نموده است.

وی خاطرنشان کرد: در سه ماهه نخست سال جاری اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان به منظور نظارت برکیفیت آموزشهای ارائه شده در این آموزشگاهها ۱۲۱  بازرسی انجام داده است.

این مقام مسئول یادآورشد: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان غربی برای تقویت بخش خصوصی آمادگی دارد تا در صورت توانمندی بخش خصوصی ، بخش هایی از فعالیتهای خود را بر اساس شیوه نامه های مصوب سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد واگذار نماید.