????????رییس کمسیون عمران، برنامه ریزی و حمل و نقل شورای اسلامی شهر ارومیه بر لزوم ایجاد زیر ساختهای لازم در راستای به حداقل رساندن نیاز استفاده شهروندان از وجه نقد تاکید کرد.

به گزارش نشریه الکترونیکی نگاه، میرعلی محمدی تبریک فرارسیدن روز بسیج اساتید و با تاکیدبر  ایجاد زیر ساختهای لازم در راستای به حداقل رساندن نیاز استفاده شهروندان از وجه نقد افزود: طراحی و صدور کارت شهروندی همه گیر با قابلیتهای مختلف در حوزه های بانکی و خدمات شهری به جای کیف پول را از جمله این زیرساختها است.

وی افزود: خدمات بانکداری الکترونیکی به دلیل ویژگی های خاص خود از جمله گستردگی مخاطبان در سطح اقشار جامعه که به نوبه خود گستردگی مراجعان بالقوه و بالفعل را به دنبال دارد و اثراتی که استفاده صحیح از خدمات الکترونیکی برکاهش مشکلات شهری از جمله نقل و انتقالات درون شهری، آلودگی های زیست محیطی و در نهایت ایجاد امنیت و آرامش روانی برای شهروندان را به دنبال دارد، از جایگاه ویژه ای در خدمات الکترونیکی شهری برخوردار می باشد.

یکصد و بیست و چهارمین جلسه کمیسیون عمران ، برنامه ریزی و حمل و نقل شهری شورای اسلامی شهر با موضوع ایجاد زیر ساختهای لازم در راستای به حداقل رساندن نیاز استفاده شهروندان از وجه نقد با طراحی و صدور کارت شهروندی همه گیر با قابلیتهای مختلف در حوزه های بانکی و خدمات شهری برگزار گردید.