????????رئیس کمیسیون عمران، برنامه ریزی و حمل و نقل شهری شورای اسلامی شهر ارومیه  گفت: رفع چالش های صنعت حمل و نقل در حوزه درون شهری نیازمند مدیریت کلان و بهره گیری از تجارب و دانش و علوم در سطح بین المللی و بومی سازی آن ها است.

به گزارش نشریه الکترونیکی نگاه،  میرعلی محمدی با بیان اینکه صنعت حمل و نقل یک صنعت نوپا یی که امروز رنگ فرسودگی به خود گرفته ، افزود: باید برای بهنیه سازی سیستم حمل و نقل شهری تلاش کنیم.

وی با اشاره به اینکه  باید برای مردم فرهنگ استفاده از حمل و نقل عمومی  و حتی استفاده از وسائط شخصی را بشناسانیم؛ اظهار داشت: در این راستا توصیه ای که برای مردم دارم این است علیرغم اینکه هنوز حوزه حمل و نقل عمومی ناوگان اتوبوس و تاکسی چندان قابل اتکا نیست ولی تقاضا داریم استفاده کنند. چون با صرف هزینه های کم کمک بزرگی برای توسعه حمل و نقل شهری انجام می دهند .

محمدی نوسازی حمل و نقل عمومی شهر ارومیه از طریق بخش خصوصی را یکی از سیاستهای شورای شهر ارومیه عنوان کرد و افزود:  است. بخش حمل و نقل  یک بخش مستحکم و مناسب برای سرمایه گذاری است.

وی افزود: امروزه نقش و سهم چشم گیر حمل و نقل در برنامه های توسعه پایدار انکارناپذیر و قابل تامل است. رفع چالش های صنعت حمل و نقل به خصوص در حوزه درون شهری نیاز به پویایی در مدیریت کلان این سیستم و تعامل سازنده و بهره گیری از تجارب و دانش و علوم در سطح بین المللی و بومی سازی آن ها جهت ایجاد سلامت جسمی و روانی جامعه و حمل و نقل بهینه شهری دارد.

وی خاطر نشان کرد:  سیستم مدیریت شهری نتوانسته سیستم مناسب حمل و نقل شهری را در سطح شهر دایر کند ویکی از علل آن هم عدم تامین درآمد کافی افراد شاغل در این صنعت است. تعداد و وضعیت اتوبوس ها مناسب نیست. البته اخیرا تعدادی اتوبوس جدید وارد شده و در اینجا بادی از شهرداری تشکر کرد اما این شهر نیازمند اتوبس هایی مدرن است.

محمدی افزود: شورای اسلامی شهر ارومیه سیاستگذاری بودجه ۹۵ را با شعار توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی بنا نهاده است. شعار ما شعار حمل و نقل است. سیاست گذاری برای حمل و نقل ریلی یکی از اهداف مدنظر ماست.

وی گفت: استراتژی های نوین حمل و نقل شهرها مبتنی بر سیاست حمل و نقل پایدار بر؛ توسعه کیفی و کمی حمل و نقل عمومی، افزایش قابلیت پیاده روی یا افزایش پتانسیل استفاده از سیستم های غیر موتوری شامل پیاده روی و دوچرخه سواری، مدیریت تقاضای سفر، کاهش استفاده از خودروی شخصی و ارتقاء فرهنگ ترافیک  از برنامه هایی است که با مشارکت و همراهی سایر ارگانها دنبال می کینم.