5234به گزارش نشریه الکترونیکی نگاه، ساعت ۱۵٫۱۷ دقیقه امروز زلزله ای به قدرت ۴٫۳ ریشتر داین شهر روی داد.

عرض جغرافیایی این زمین لرزه۳۸٫۵٫۱ و طول جغرافیایی آن ۴۴۸۵۲ اعلام شده است.

این زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری زمین روی داده است.

تاکنون گزارشی از تلفات و خسارات احتمالی این زلزله اعلام نشده است.