1_635862248867639698_sرییس کمسیون سرمایه گذاری، مشارکت و گردشگری شورای اسلامی شهر ارومیه گفت: بسترهای جذب سرمایه‌گذاران خارجی در ارومیه فراهم است

سید هادی ذاکر در گفتگو با نشریه الکترونیکی نگاه، با بیان اینکه  آذربایجان غربی به دلیل برخورداری از یک منطقه آزاد و یک منطقه ویژه اقتصادی و چندین بازارچه مرزی و ظرفیت‌های متعدد اقتصادی هدف سرمایه گذاری بسیاری از افراد است که نیازمند نگاه ملی و استراتژی به این ظرفیت ها است.

وی امنیت سرماگذاری سرمایه گذاران در بخش های مختلف را تضمین شده عنوان کرد و افزود: چرا که حمایت از سرمایه گذاری در بخش های مختلف، تضمین قراردادها و شفاف بودن مسیر سرمایه‌گذاری از اهمیت برخوردار است.

ذاکر با اشاره به الگو برداری از موفقیت های شهرهای پیشرفته و مدرن در حوزه سرمایه گذاری موفقیتهای گفت : الگو برداری باید با حفظ هویت و تاریخ غنی ایرانی و اسلامی همراه باشد به طوری که تمامی ظرفیتهای اجتماعی ، حماسی با حفظ فرهنگ جنگ و شهادت که بزرگترین میراث انقلاب اسلامی است در تمامی حوزه ها در اولویت امور قرار گیرد .

وی بر ایجاد زیرساخت‌های لازم برای جذب سرمایه‌‌گذار تاکید کرد و گفت: :  بسترهای و زیر ساخت های جذب سرمایه‌گذاران خارجی در ارومیه فراهم است.

ذاکر افزود: با توجه به وضعیت جغرافیایی شهرستان ارومیه این شهرستان از ۸۵ درصد ظرفیت‌های گردشگری به صورت خدادادی برخوردار است و بقیه بستگی به همت و تلاش مسئولان متولی دارد

رییس کمسیون سرمایه گذاری، مشارکت و گردشگری شورای شهر ارومیه  افزود: در حال حاظر ۱۵ سرمایه گذار در پروژه های مختلف ازجمله ترانوا و تقاطع ها آماده مشارکت برای سرمایه‌گذاری در ارومیه است.