????????رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای اسلامی شهر ارومیه، از سهم ۲۷ درصدی ناوگان حمل و نقل عمومی ارومیه از مسافرتهای درون شهری خبر داد.

به گزارش نشریه الکترونیکی نگاه، محمد ستارپور با بیان اینکه  حمل و نقل یکی از مهم ترین و چالشی ترین مباحث شهری است؛ اظهار داشت:  برابر مطالعات طرح جامع حمل و نقل  و ترافیک شهری شهرداری ارومیه ، تا سال ۱۴۰۰ باید سهم حمل و نقل عمومی از مسافرتهای درون شهری به ۷۵ درصد برسد. در حالی که امروز ما تنها ۲۷ درصد مسافرتهای درون شهری توسط ناوگان حمل و نقل عمومی انجام می پذیرد.

وی پایین بودن استقبال از ناوگان  حمل و نقل عمومی در مقایسه با سایر شهرها ، فرسوده بودن ناوگان حمل و نقل عمومی و کم بودن تعداد اتوبس ها نسبت به جمعیت را از عوامل پایین بودن سهم حمل و نقل عمومی از مسافرتهای درون شهری در ارومیه عنوان کرد و افزود: برای رسیدن به حد استاندارد باید سالانه ۵۰ دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل و نقل عمومی اضافه شود.

ستارپوردر خصوص سیستم های نوین حمل و نقلی گفت: برای اینکه سیستم های جدید عمومی حمل و نقل را در شهر پیاده کنیم به سمت حمل و نقل ریلی  بصورت تراموا یا قطار شهری رفتیم که برای این منظور ۲ خط تراموا از ترمینال مرکزی تا ایثار و از بهداری تا ایالت؛ در نظر گرفته شده است.

رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای اسلامی شهر ارومیه افزود: اگر این طرح راه بیفتد هر ساعت ۸ هزار مسافر جابجا می شود و تحول و دگرونی در حمل و نقل عمومی شهر رخ می دهد.زمان اتمام فاز نخست دو سال آینده است.

ستارپور با بیان اینکه براساس اطلاعات مربوطه ۷۰ درصد مسافرتهای درون شهری برای اخذ خدمات از نهادهای دولتی و عمومی است اظهار داشت:  هر چقدر شهر را هوشمند کنیم میزان مسافرتهای درون شهری نیز کاهش می یابد.

وی افزود: یکی از تصمیماتی که در شورا گرفته  شد و از طریق استانداری به دستگاههای دولتی ابلاغ شد استفاده از سرویس های عمومی برای ایاب و ذهاب کارکنان بود. روند فعلی باعث شده تا در خصوص پارکینگ با مشکل مواجه شویم. استفاده اصناف و کسبه و کارکنان بانکها از خودروی شخصی هم دیگر مشکلی است که در سطح  شهر اب آن مواجه هستیم. بازاری ما با خودروی شخصی در محل کسب حاضر شده و خودرو را هم جلو مغازه و یا کوچه پس کوچه های اطراف پارک می کند. این موضوع باعث شده تا در بافت مرکزی با مشکل جای پارک و ترافیک سنگین مواجه بشویم.