indexرییس کمسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای شهر ارومیه گفت: طرح تفکیک زباله با مشارکت شهروندان کاهش ۳۰ درصدی هزینه های شهرداری را به دنبال دارد

محمد ستارپور با بیان اینکه مشارکت مردم در طرح تفکیک زباله در کاهش ۳۰ درصدی هزینه های شهرداری موثر است اظهار داشت: با مشارکت شهروندان در طرح عمومی تفکیک زباله رقمی قریب به ۳۰۰ میلیون تومان از هزینه‌های شهرداری ارومیه کاهش می‌یابد.

وی به اجرای طرح جمع‌آوری کاغذهای باطله و کتاب بعد ماه مبارک رمضان اشاره کرد و افزود: این طرح  در مناطق پنج‌گانه ارومیه در پنج پارک ارومیه اجرا می شود

وی به راه اندازی  آژانس‌های تلفنی جمع‌آوری نخاله‌های ساختمانی در مدیریت شهری ارومیه اشاره کرد و اظهار داشت:خودروهای این آژانس‌ها پس از تماس شهروندان درمحل مربوطه حاضر شده و اقدام به جمع‌آوری نخاله‌های ساختمانی می‌کند.

رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای اسلامی ارومیه به اجرای طرح های  مدیریت پسماند، در سال ۹۵ اشاره کرد و افزود: خرید دستگاه‌های مدرن، نظافت و رفت و روب شهری روزانه و مکانیزه از جمله این طرح ها است