IMG_9409استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اینکه مبارزه با مواد مخدر از عهده دولت به تنهایی خارج است اظهار داشت: ورود خیرین به حوزه مبارزه همگانی با مواد مخدر ضرورت جامعه امروز است.

به گزارش نشریه الکترونیکی نگاه، سعادت در همایش بزرگ سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر اعتیاد را مادر آسیب های اجتماعی دانست و گفت: برای مقابله با مواد مخدر ضمن بازنگری در روش های سنتی نیاز است تا تدابیر ویژه ای اتخاذ گردد.

وی  اشتغال زایی برای معتادین بهبود یافته و هدایت معتادین برای ترک اعتیاد به منظور ایجاد جامعه ای پاک و با نشاط را از جمله اقدامات و برنامه های استان برشمرد.

سعادت احیای معتادین و مبارزه با مواد مخدر را وظیفه ای اجتماعی دانست و افزود:  نسل جوان امروز مورد تهدید آسیب های جدی است و خانواده ها و همه مردم باید از جوانان صیانت کنند

وی افزود: تجربه بسیار خوبی در استفاده از توان خیرین در راستای توسعه آموزش همگانی و مدرسه سازی داشته ایم که باید از این تجربه برای مبارزه همگانی با مواد مخدر نیز استفاده کنیم.

استاندار آذربایجان غربی  افزایش آسیب های اجتماعی را یکی از برنامه های دشمنان نظام مقدس اسلامی برای اجرا در کشور عنوان کرد و گفت: این آسیب ها به تهدیدی برای بنیان خانواده تبدیل شده و باید جلوی آن را به هر نحو ممکن بگیریم.