به گزارش خبرنگار نشریه الکترونیکی نگاه, حجت الاسلام و المسلمین سید رضی شکوری در شورای اداری شهرستان خوی که در آستانه ایام ضربت خوردن و شهادت امیرمؤمنان(ع) تشکیل شد, طی سخنانی موضوع آسیب شناسی مدیریت از دیدگاه امیرمؤمنان(ع) در نهج البلاغه را مورد بررسی قرار داد.

وی در ادامه گفت: امیرمؤمنان(ع) موضوعاتی مانند تکبر و خودخواهی،جدایی میان مدیر و مردم،بی توجهی به طبقه محروم، به انحصار خود در آوردن امتیازات، روی کارآوردن نالایقیها، معامله با قدرتمندان و ثروتمندان، نداشتن اولویت بندی در کارها،ناهماهنگی و سهل انگاری در امور، ابتلاء استبداد در رأی، نبود نظارت و کنترل بر زیر مجموعه و فقدان عدالت اجتماعی را در عهدنامه معروف مالک اشتر به عنوان آسیب های مدیریتی کارگزاران حکومتی بیان فرمودند.

این مقام مسوول در مرحله تشریح بخشی از موارد مذکور اظهار داشت: نوع مدیران و مسئولان به مجرّد اینکه مسئولیتی را به عهده می گیرند معمولا با آسیب غرور و خودخواهی مواجه می شوند لذا در صورت غفلت و عدم پالایش خود مبتلا به خودخواهی می شوند.

لذا امیرمؤمنان (ع) خطاب به مالک می فرماید: مبادا هرگز دچار خودپسندی شوی و به خوبی های خود اطمینان کنی و بپرهیز از اینکه دوست داشته باشی دیگران تو را ستایش کنند زیرا حالت غرور و خودپسندی مناسب ترین فرصت برای شیطان است تا کردار نیک نیکوکاران را نابود کند.

وی در تبیین علل جدایی میان مدیران و مردم اظهار داشت گماردن دربان و نگهبان، بی نظمی در کارهای روزمره، صرف عمر خود در جلسات، نداشتن تحمل بر انتقادات، غفلت از وظیفه و بی تقوایی، غرور و خود بزرگ بینی و عدم اعتقاد به ارتباط با مردم  از جمله عوامل جدایی میان مدیران و مردم می باشد بدین جهت امیرمؤمنان(ع) در بخش دیگر عهدنامه به مالک می فرماید:پنهان ماندنت را از رعیت طولانى مکن که در پرده ماندن حاکم از رعیت شعبه اى از تنگ خویى و کم اطلاعى به امور است و پنهان ماندن حاکم از رعیت حاکمان را از دانستن آنچه بر آنان پوشیده است بازمى دارد پس کار بزرگ پیش آنان کوچک و کار کوچک بزرگ جلوه مى کند زیبا زشت گردد و زشت زیبا شود و حق به باطل آمیخته مى گردد.

مسئول مدارس علمیه خوی در بخش پایانی سخنان خود در مورد بی توجهی مدیران به طبقات محروم جامعه اظهار داشت: برای این بی توجهی علل و انگیزه های متعددی وجود دارد از قبیل اینکه آنان به دلیل محرومیت توان مقابـله ندارند، معمولا حرف آنان را کسی گوش نمی دهد، آنان واسطه و پارتی برای رساندن پیام خود ندارنـد و اگر به آنان توجه نشود در جایی منعکس نخواهد شد.

در این مورد امیرمؤمنان(ع) خطاب به مالک می فرماید: پس نشاط و فرورفتن در نعمت تو را از توجه به آنان بازندارد چه اینکه از بى توجهى به امور کوچک آنان به بهانه پرداختن به کارهاى زیاد و مهم معذور نیستى از اندیشه ات در امور ایشان دریغ مکن و رخ خود را از آنان برمتاب، نسبت به امور نیازمندانی که به تودسترسى ندارند ازآنان که دیده ها خوارشان مى شمارد و مردم تحقیرشان مى کـنـند کنجـکـاوى کـن براى به عهده گرفتن امور اینان انسانى مورد اعتمادخود را که خداترس و فروتن است مهیّا کن.