imagesنماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی گفت: مسائل و مشکلات باید از طریق اشتراک نظر و استفاده از ظرفیت همه بخش ها حل شود.

به گرارش خبرنگار نشریه الکترونیکی نگاه,  سید تقی کبیری نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای اداری شهرستان خوی که با حضور امام جمعه، فرماندار تشکیل شد, با اشاره به شرایط مناسب ایجاد شده در فضای حاکم بر شهرستان اظهار داشت: همفکری ، اتحاد و انسجام میان مسئولان بیشتر از قبل در شهرستان وجود دارد و در جلسات ماهیانه میان مسئولان موضوعات به شکل کلان مطرح و با اشتراک نظر به مسائل و مشکلات شهرستان پرداخته میشود.

کبیری با اشاره به آغاز بکار دوره دهم مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با تمام توان از ظرفیت نمایندگی برای توسعه شهرستان خوی استفاده می کنیم.وی افزود: نقدهای صورت گرفته از بخش های مختلف صرفا نه بخاطر منافع شخصی بلکه بخاطر منافع شهرستان می باشد و معتقدم اظهار واجرای حق، جز وظایف اصلی مسئولیت نمایندگی می باشد.

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مسائل و مشکلات رشد و توسعه شهرستان اظهار داشت: مسائل و مشکلات شهرستان خوی باید از طریق اشتراک نظر و استفاده از ظرفیت همه بخش ها حل شود.

کبیری با اشاره به نام گذاری امسال از طرف مقام معظم رهبری به اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل اظهار داشت: یکی از اقتضائات اقتصاد مقاومتی خارج شدن از مسیر طبیعی و روزمرگی اداری است و باید به فاز عملیات جهادی وارد شویم.

در ادامه نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی خواستار ارائه پیشنهادهای لازم از طرف دستگاه های اجرایی  شد تا پس از کار کارشناسی در کارگروه ها به طرح تبدیل شود.