???????????????????????????????به گزارش خبرنگار نشریه الکترونیکی نگاه، روزهای دوشنبه و سه شنبه سی و یکم خرداد و اول تیر ماه به زنان باردار نیازمند سبد کالا توزیع گردید .

این برنامه که تحت عنوان برنامه حمایتهای تغذیه ای وزارت بهداشت و درمان با مشارکت موسسه بنیاد علوی می باشد به زنان باردار نیازمند ۱۴ قلم مواد غذایی توزیع گردید.

دکتر منصور محمودزاده مدیر شبکه بهداشت و درمان خوی در این خصوص گفت : در سال ۱۳۹۵ در طی دو دوره ۵۸۶ سبد کالا به زنان باردار نیازمند توزیع گردیده است که شامل ۱۴ قلم مواد غذایی می باشد .

مدیر شبکه بهداشت و درمان خوی در ادامه افزود : در سال ۱۳۹۴ نیز طی پنج دوره ۱۴۵۵ سبد کالا در بین زنان باردار نیازمند توزیع گردیده است.

دکتر محمودزاده ضمن تقدیر از زحمات کارشناسان مربوطه گفت : تغذیه سالم در دوران بارداری از اهمیت خاصی برخوردار می باشد که این گونه اقدامات خداپسندانه در سلامت مادر و جنین و در نهایت در سلامت جامعه نقش بسزایی دارد.