676450p438EDNmain12152600600p659EDNmain11083IMG_0165مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری ارومیه  از آغاز اجرای  طرح پلاک کوبی و شناسنامه دار کردن درختان با هدف ساماندهی، حفاظت و جلوگیری از قطع درختان خبر داد.

به گزارش نشریه الکترونیکی نگاه، علی شایگان، با بیان اینکه  پلاک کوبی درختان در امر مدیریت ، حفظ و نگهداری از آنها نقش موثری  دارد، گفت:  با توجه به نیازهای آماری و همچنین پایش و حفظ درختان، سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری ارومیه اقدام به پلاک کوبی درختان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و تشکیل پایگاه داده ها کرد.

وی افزود:  در سال گذشته در پروژه پلاک کوبی درختان،  ۳۵۰ هکتار از سطح شهر ارومیه با تعداد ۱۳۰۰۰ اصله درخت پلاک کوبی گردید.

شایگان افزود: در محدوده منطقه یک شهری  نیز ۱۸۰۰ هکتار درختان شهری پلاک کوبی شده است.

وی یادآور شد: با توجه به دستور معاونت خدمات شهری شهرداری در خصوص حفظ میراث طبیعی شهر ارومیه و برای حفظ درختان کهنسال داخل شهر و جلوگیری از تعرض و قطع آنها در آبان ۹۴ بیش از ۱۳۰۰ اصله درخت در محل دانشگاه ارومیه واقع در خیابان شهید بهشتی پلاک کوبی شدند.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری ارومیه   در ادامه با اشاره به کاهش استفاده از سموم شیمیایی در فضای سبز ارومیه، بیان کرد:  در راستای کاهش سموم شیمیایی از  روش های مبارزه بیولوژیک در پارک ها و خیابان های سطح شهر استفاده می شود.

وی گفت: سازمان پارک ها و فضای سبز  اقدام  با استفاده از تله های توری که قادر به شکار حشرات است و رولهای (نوار) بیولوژیک و چسبناک زرد رنگ که دارای طول موج خاصی بوده و برای حشرات بی خطر می باشد، به دور تنه درختان جهت کاستن از آفات و حشرات مضر استفاده می نماید.