ImageHandler.ashxبه گزارش نشریه الکترونیکی نگاه، دکتر سیوانی به همراه مدیران  ومسئولان ادرات خدمات رسان برای بررسی طرح ها و برنامه های در دست اجرا، بررسی نیازمندی ها و نیز دیدار چهره به چهره با مردم، از بخش صفائیه شهرستان خوی بازدید نمود.

بازدید از طرح مسیر گشایی روستای زاویه سکمن آباد با مشارکت ۶۰ درصدی مردم، کلنگ زنی خانه عالم روستای اغبلاغ علیا و دیدار چهره به چهره با مردم این روستا، مدرسه ۶ کلاسه در حال احداث شهر زرآباد، ساختمان در حال احداث شهرداری زراباد، بلوار و پارک شهری  شهر زرآباد، مرکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی شهر زرآباد، زمین ورزشی روستای قریس ،کلیسای روستای قریس و دستور مرمت این کلیسا با اعتبار اولیه ۵۰۰ میلیون ریال از جمله طرح های مورد بازدید دکتر سیوانی و هیئت همراه از بخش  صفائیه شهرستان خوی می باشد.

وی با اشاره به مشارکت مردم بخش صفائیه در اجرای طرح های عمرانی این بخش اظهار داشت: در ادامه بازدید ها از بخش ها و روستاهای  شهرستان  خوی  بخشداری صفائیه از این نظر انتخاب شد که این بخش  به نماد مشارکت مردمی در اجرای طرح هی عمرانی تبدیل شده است.

فرماندار خوی با اشاره به اجرای طرح های عمرانی در بخش صفائیه شهرستان اظهار داشت: از ۶۵ طرح عمرانی در حال اجرا در ۵۸ روستای این بخش، ۶۰درصد اعتبارات از مشارکت و همیاری مردم و ۴۰ درصد از شهرستان و دهیاریها در حال اجرا می باشد.