international-conference-on-shams-e-tabriziکنفرانس بین المللی  شمس الحق تبریزی۵ و ۶ مهرماه سالجاری به مدت دو روز در خوی برگزار خواهد شد.

به گزارش نشریه الکترونیکی نگاه، مدیر امور پژوهشی و دبیر علمی کنفرانس بین المللی شمس الحق تبریزی  در دهمین ماه گفتار شمس تبریزی که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی با همکاری خانه دانش و فرهنگ زریاب و تولیت شمس تبریزی و دانشگاه آزاد برگزار شد؛ گفت: در سال ۱۳۹۴ کتفرانس بصورت ملی برگزار شد و مقالات ارسالی بصورت کتابی منتشر و در اختیار تمام اساتید،علما ، پژوهشگران و دانشجویان قرار گرفت و امسال این کنفرانس بصورت بین المللی برگزار خواهد شد و تا به امروز استقبال دوستداران شمس در ارسال مقاله خوب بوده است.

مهدویان خاطر نشان کرد: شمس تبریزی باید مورد توجه ویژه ای قرار بکیرد و این کنفرانس ها تمام شهرها مثل خوی، تبریز را درگیر می کند و ما انتظار داریم حداقل ۶۰ الی ۷۰ درصد مقالات از شهرستان خوی باشد و این چنین کنفرانس هایی بر میراث مکتوب منطقه ای می افزاید.

این مقام مسوول تصریح کرد: کنفرانس های شمس تبریزی مفدمه ای برای تاسیس مرکز تحقیقات بزرگی است که پوشش خواهیم داد و مقدمات این کار انجام شده است.

در ادامه این مراسم دکتر مشتاق مهر استاد تمام دانشگاه مدنی آذربایجان تبریز اظهار داشت: شمس تبریزی شبیه هیچکدام از عرفای قبل و بعد خود نبوده است و در نوشته ها و گفتارش منحصر به فرد بوده است و  بارگاه چنین شخصی در این شهرستان بی نظیر است.

وی افزود: این جلسات معنوی و عرفای مفاخری چون شمس زمانی می تواند مطلوب واقع شود که استفاده کنیم و این مراسم ها برای زندگی کردن است.

دکنر مشتاق مهر خاطر نشان کرد: مولانا هویت ترکیه است و ترکیه بدون مولانا هیچ هویتی ندارد و مردم این کشور چنان ارادت و ارزشی به شخص مولانا دارند که در ایران چنین نیست و حتی کشورهای اروپایی ترجمه کتاب های شمس را نیز مطالعه می کنند.

این مقام مسوول اذعان کرد: شمس گوهری داشت و دنبال گوهر شناس می گشت تا عرضه کند که مولانا را یافت و با او گفت

وی با تاکید بر اینکه از شمس باید استقلال رای را یاد گرفت افزود: از شمس باید استقلال رای، نیک رفتاری، تسهیل گری به مردم و سخت گیری به خویش را الگو قرار داد و از تقلید بصورت جدی دوری جست.

بررسی تطبیقی اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران و آناطولی در قرن هفتم، بررسی تطبیقی اوضاع فرهنگی و عرفانی ایران و آناطولی در قرن هفتم، جایگاه فرهنگی، دینی و عرفانی خوی مقارن حیات شمس تبریزی، شمس تبریزی و مولوی، چگونگی تلاقی عرفان آذربایجان و خراسان، رفتار شناسی شمس تبریزی، بررسی مبانی اندیشه‌های عرفانی شمس تبریزی، شمس تبریزی و دیدگاه‌های اصلاح گرایانه در عرصه تفکرات دینی، فرهنگی و اجتماعی، شمس تبریزی و نیازهای انسان امروز، بررسی تطبیقی اندیبشه‌های عرفانی شمس و مولوی، تضادها و تشابهات، تجلی اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی و معنوی و دیگر آثار مولوی، آراء و نظرات علمای دین در خصوص واژگان عرفان و تصوف، کارنامه شمس پژوهی در ایران و جهان، نقد و ارزیابی تحقیقات حوزه شمس پژوهی از محورهای برگزاری این کنفرانس است