64869786مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب روستایی آذربایجان غربی از تصویب ۴ پروژه احداث تاسیسات جمع آوری، انتقال  وتصفیه فاضلاب درروستاهای استان خبرداد.

کاظم محمدی اقدم ابا بیان اینکه این طرح ها درروستاهای داشبندبوکان، وارخوی، ریحان آباد ارومیه ویولاگلدی شوط اجرا می شود؛ اظهار داشت: اعتبارلازم برای اجرای این پروژه ها ازمحل اعتبارات بانک توسعه اسلامی تامین شده است

وی پروژه های دردست اجرا درروستاهای چوپلو تکاب ونلاس سردشت وانجام مطالعات فازهای یک ودو بریا سامانه جمع آوری ودفع بهداشتی فاضلاب درسطح ۲۵ روستای استان با تحت پوشش دادن ۲۳هزارنفر جمعیت روستایی را ازجمله اقدامات شرکت آب وفاضلاب روستایی آذربایجان غربی درزمینه جمع آوری ودفع بهداشتی فاضلاب عنوان کرد.