کمیته+امداد+امام+خمینیمدیر کمیته امداد امام خمینی (ره)  شهرستان خوی گفت: ۶ هزار و ۱۳۰  نفر از مددجویان کمیته امداد این شهرستان مستعد آموزش شغلی هستند

علی زینالی در گفتگو با خبرنگار نشریه الکترونیکی نگاه, با بیان ابنکه طرح استعداد یابی شهرستان خوی از اسفند ماه ۹۴ شروع شده و در پایان تیرماه سال ۹۵ به اتمام رسید اظهار داشت:در قالب این طرح یک هزار و ۹۰۰ خانواده از کار افتاده و ۳۱۰۰ خانواده  نیز مستعد آموزش شغلی شناسایی شدند

زینالی از شناسایی ۶ هزار و ۱۳۰  نفر از مددجویان مستعد آموزش شغلی این نهاد خبر داد و افزود:  این افراد در قالب آموزش های فنی حرفه ای بلند مدت، کاریابی از آموز شهای شغلی بهره مند می شوند

این مقام مسوول در ادامه به واگذاری ۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال وام قرض الحسنه به ۶۰ مددجو در سالجاری اشاره کرد و افزود: همچنین در سالجاری ۸۵ نفر نیز از طریق آموزش شغلی بلند مدت و ۱۰ نفر نیز از طریق کاریابی مشغول به کار گردیدند.

۵ هزار خانواده تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) خوی هستند.