16-8-2-1409photo_2016-08-02_14-06-20معاون توسعه مدیریت و پشتیانی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان خوی گفت: با توجه به وجود آمار دانش آموزی ۶۱هزارنفری در مدارس شهرستان خوی و دارابودن رتبه دوم استان از لحاظ تعداد آمار، ردیف های بودجه ۶-۵ به شهرستان خوی اختصاص می یابد.

به گزارش نشریه الکترونیکی نگاه, غلامرضا نظرعلیلو در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان خوی که با حضور نماینده مردم شهرخوی، فرماندار، معاون مدیر کل و مدیرآموزش وپرورش خوی وسایرمسئولین در سالن جلسات این اداره برگزار شد وی با ارائه گزارشی درخصوص مشکلات مدارس و مباحث مالی اداره متبوع خود اظهار داشت: با توجه به وجود آمار دانش آموزی ۶۱هزارنفری در مدارس شهرستان خوی و دارابودن رتبه دوم استان از لحاظ تعداد آمار، ردیف های بودجه ۶-۵ به شهرستان خوی اختصاص می یابد.
وی به قانون بند ۳ ماده ۱۳ قانون تشکیل شوراهای آموزش پرورش اشاره کرده و افزود: طبق این قانون شهرداری ها موظف به دادن ۵درصد درآمدهای خود از طریق عوارض صدورپروانه و تفکیک زمین و نوسازی و… هستند. اما متاسفانه شهرداری خوی مبلغ ناچیز ی رابه حساب آموزش و پرورش خوی واریز می کند
نظرعلیلو ادامه داد: پرداخت ۵درصد شهرداری در شهرهای مانند بوکان، میاندوآب، مهاباد، ماکو که شهرهای که به مراتب کم جمعیت تر وکم وسعت تر از شهرخوی هستند، امادهها برابر پرداختی از شهرداری خوی است. انتظار ما از شهرداری و شورای شهر خوی تقویت آموزش وپرورش و پرداخت حق قانونی این اداره هست.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی مدیریت آموزش و پرورش خوی تصریح کرد: با وجود کمبودبودجه ، اگر شهرداری خوی در پرداخت ۵درصد به حساب مدیریت آموزش وپرورش خوی، به موقع عمل کند، مشکلات زیادی مرتفع خواهد شد.