۱۸۹ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح های عمرانی سردشت اختصاص یافت

82195979-70951850فرماندار شهرستان سردشت اعلام کرد: بالغ بر ۱۸۹ میلیارد ریال اعتبار دولتی برای توسعه و اجرای طرح های عمرانی این شهرستان در سالجاری اختصاص یافته است.

۱۸۹ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح های عمرانی سردشت اختصاص یافت

به گزارش نشریه الکترونیکی نگاه؛ عزیز حسنی  گفت: پس از اعلام اعتبار عمرانی شهرستان از سوی سازمان برنامه و بودجه استان، اقدام به تشکیل جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان شد و نسبت به توزیع اعتبارات اعلام و اقدام شد.

وی بیان کرد: این میزان اعتبارات برای اجرای ۳۴ برنامه و ۱۲۹ پروژه عمرانی هزینه می شود.

وی اظهار کرد: در بخش اعتبارات تملک دارایی ۹۱ میلیارد ریال برای اجرای ۷۳ پروژه و در بخش اعتبارات توازن منطقه ای هم ۹۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال برای اجرای ۵۶ پروژه پیش بینی شده است.

حسنی در رابطه با الزامات صرف اعتبارات گفت: برابر الزامات اعلام شده از سوی سازمان برنامه و بودجه ما فقط می توانیم ۱۰ درصد از اعتبارات اعلام شده در فصول مختلف را برای پروژه های جدید در نظر بگیریم و مابقی اعتبارات باید برای تکمیل و ادامه پروژه های ناتمام هزینه می شود.

وی اظهار کرد: امیدواریم امسال با تخصیص مناسب اعتبارات شاهد رشد و شکوفایی شهرستان در حوزه عمرانی و نیز پیشرفت پروژه های نیمه تمام اولویت دار باشیم.

فرماندار سردشت با بیان اینکه در سال گذشته فقط ۲۶ درصد اعتبارات مصوب شهرستان تخصیص یافت، افزود: پارسال ۶۲ درصد اعتبارات شهرستان از محل ماده ۱۸۰ یافت که متاسفانه در کل کشور تخصیص پیدا نکرد.

نظرات

پاسخی بگذارید