82206277-70971916در ششمین روز از هفته دولت ۸ طرح عمرانی در شهرستان خوی افتتاح و عملیات اجرایی ۳طرح نیز آغاز شد

به گزارش  نشریه الکترونیکی نگاه،  مجتمع های گارگاهی و آزمایشگاهی دانشگاه پیام نور خوی در ۱هزارو ۱۳۷ متر مربع زیر بنا ، و ۷ طرح عمران شهری شامل آسفالت و جدول کشی معابر شهر دیزج دیز خوی از جمله طرحهایی بودند که با صرف ۲۰ میلیارد ریال اعتبار در ششمین روز از هفته دولت در شهرستان خوی افتتاح شد

همچنین عملیات اجرایی اورژانس شهر دیزج دیز در ۳۰۰ متر مربع زیربنا و بلوار شهید محمدازده این شهر بطول یک کیلومتر و عملیات اجرایی اورژانس شهر فیرورق در ۲۰۰ متر مربع با ۳۰ میلیارد ریال اعتبار آغاز شد