مسئولان استان در اولین روز از هفته دولت با حضور در مزار شهدا با آرمان های امام راحل و شهدا تجدید میثاق کردند

33

343

38636324

53

534

4534234

74343

4343

3434

114