آغاز ثبت نام دانشگاه آزاد واحد ارومیه

باطلاع کلیه دانشجویان محترم متقاضی ثبت نام مهر ۹۵ (با آزمون و بدون آزمون) می رساند که مراحل ثبت نام اینترنتی و حضوری دانشجویان جدیدالورود در واحد ارومیه پس از اعلام  نتایج رشته های با آزمون و یا ثبت نام در سامانه مرکز آزمون در رشته های بدون آزمون از تاریخ۱۶/۰۶/۹۵ انجام خواهد شد.

مراحل ثبت نام و مدارک لازم متعاقباً از طریق سایت زیر اعلام خواهد شد

زمانبندی ثبت نام

رشته ها و مقاطع تحصیلی