636112740797092038به مناسبت ۱۴ مهر روز ملی دامپزشکی مراسمی برای گرامیداشت این روز در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه برگزار شد.

به گزارش نشریه الکترونیکی نگاه؛ در این مراسم دکتر عزیز جوان پور رییس دانشگاه آزاد اسلامی  آذربایجان غربی دامپزشکان را سربازان گمنامی عنوان کرد که در مناطق دور دست با معالجه دام و طیور در سلامت کشور نقش بسزایی دارند.

رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه افزود:«دامپزشکی رشته ای است که انتخاب آن شور و عشق مضاعف میخواهد و عزیزان دامپزشک با علاقه درونی و قبول زحمت فراوان در خدمت جامعه برای شکل گیری جامعه سلامت تلاش می کنند.»

وی با اشاره به حدیث النعمتان مجهولتان افزود:«دو نعمت امنیت و سلامت را در وحله اول مدیون ایثارگران و در وحله دوم مدیون عزیزان پزشک و دامپزشک هستیم که با مطالعه و پژوهش در زمینه سلامت،جامعه را به دور از هرگونه بیماری مصون می دارند.»

رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه با ارائه گزارشی از دانشکده دامپزشکی واحد ارومیه این دانشکده را جزو معتبر ترین دانشکده های دامپزشکی کشور بیان کرد که با ۲۷ عضو هیات علمی و آزمایشگاه ها و درمانگاه های تخصصی یکی از با سابقه ترین دانشکده های دامپزشکی کشور است.

دکتر محمدرضا صفری رییس نظام دامپزشکی کل کشور با ابراز خرسندی از حضور در واحد ارومیه ،این واحد را یکی از با سابقه ترین واحد ها عنوان کرد و افزود در طول تاریخ چهره های ملی بسیاری در حوزه دامپزشکی از این استان به کشور معرفی شده اند.

وی افزود:می دانیم که همکاران عزیز در سراسر کشور با عشق و زحمت فراوان کار خود را دنبال می کنند و همین عشق و باور عمیق به سلامت جامعه باعث رونق این حرفه شده و پایداری بر همین باور سلامت جامعه را روز به روز امن تر می کند.

رییس نظام دامپزشکی کشور گفت:«اقدامات و فعالیت های نظام دامپزشکی در چند دهه گذشته باعث اطمینان مردم به این بخش و رونق روز افزون دامپزشکی کشور شده است و دامپزشکان با تحقیق و مطالعه در حوزه سلامت غذایی کشور،سلامت دام و سلامت طیور نقش بسزایی در ساختار سلامت کشور ایفا می کند.»

در پایان این مراسم دکتر عزیز جوان پور با اهدا لوح یادبودی از زحمات دکتر محمدرضا صفری رییس نظام دامپزشکی کشور تقدیر بعمل آورد.