img_20160926_073557-150x150استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: نگاه عارفانه نیاز امروز جامعه پراز خشونت است.

به گزارش نشریه الکترونیکی نگاه، هادی خانیکی استاد دانشگاه علامه طباطبایی در مراسم اختتامیه کنگره بین المللی شمس تبریزی با بیان اینکه خوی همیشه بعنوان یک مرکز جهت گسترش خلاقیت و فناوری نه تنها در خوی بلکه در ایران حتی جهان اسلام بوده است اظهار داشت: بخش قابل توجهی از فرهنگ اسلامی از این شهرستان نشات گرفته و همیشه بعنوان کانونی برای ایجاد کارهای فرهنگی بوده است.

وی با بیان اینکه از شمس تبریزی چه می توان آموخت افزود: همان کاری که شمس در برابر مولانا انجام داد را باید ما هم در این زمان به کار بگیریم و به سمت جهانی پر از عرفان حقیقی داشته باشیم.

خانیکی گفت: جهان امروز ما جهانی خشونت زده، پر از افراط و جهانی که هویت ها در برابر هم قرار می گیرند در این میان نگاه عارفانه نگاهی است که به جهت عشق دعوت می کند و نگاهی که خشونت و افراط گری را کم می کند.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه شمس معمار داشته ها و اندیشه های مولانا بود افزود: شمس امکان نگاه کردن تازه را به مولانا داد و این هنر شمس است و این عارف بزرگ هیچ وقت داشته ها و معارف دینی خود را پاک نکرد.

وی با بیان ایکنه شمس نماد فرهنگی این سرزمین است تصریح کرد: شمس  باید در جایگاه فرهنگی و اجتماعی خاص خود دیده شود ولی متاسفانه در جایگاه خاص خود نیست و باید در مورد این عارفان بزرگ جهانی فکر کنیم و برای هم سازی اجزا جهت ساخت پیکره فرهنگی همکاری کنیم.

این مسوول به تقدم زبان شفاهی به زبان نوشتاری تاکید کرد و گفت: افرادی می توانند در جهان امروزی تاثیر گذار باشند که زبان شفاهی را مدنظر بگیرند و این روشی بود که شمس در برابر مولانا پیش گرفت.

خانیکی اظهار کرد: سرمایه های فرهنگی اجتماعی سیاسی وقتی بصورت نمادی می شود ارزشی به آن ها اضافه می گردد که مردم و شهروندان باید این ارزش ها را از خودشان بدانند که خوشبختانه به برکت انقلاب فضایی بوجود آمده است که مردم این نمادین را می شناسند.

وی اذعان کرد: در شهرستان خوی سرمایه ای بعنوان شمس خفته است که باید این سرمایه فرهنگی را شناخت و این سرمایه قابلیت تبدیل به سرمایه ای در جهت کاهش آسیب های اجتماعی و حتی افزایش اشتغال زایی در صورت داشتن قدرت بالای سیاست گذاری در جهت استفاده از این سرمایه ها است.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی در پایان سخنان خود با بیان اینکه ما نیازمند گفتگو و ارتباط بیشتر هستیم افزود: ما نیازمند این هستیم که سیستم افق های جدید را در برابر خودمان باز کنیم و نیازمند این هستیم که این حجاب ها را از پیش روی خود برداریم و باید از خوی فراتر رفته و نه تنها به ایران بلکه به شناخت جهانی فکر کنیم.