14رئس دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان غربی گفت: خدمتگزاری و تکریم دانشجویان از اهداف مهم دانشگاه آزاد اسلامی به شمار می‌آید.

به گزارش نشریه الکترونیکی نگاه؛ عزیز جوان‌پور در جلسه طرح تکریم ارباب رجوع که توسط مرکز توانمندسازی و آموزش‌های کاربردی واحد ارومیه در سالن شهید چمران این دانشگاه برگزار شد با تاکید بر بخشنامه دانشگاه آزاداسلامی مبنی ضرورت تکریم ارباب رجوع افزود: این سیاست٬ همواره اساس کار استادان٬ کارکنان و همه شاغلان در این دانشگاه است. رعایت اخلاق اسلامی٬ پاسخگویی و برخورد مناسب با دانشجو باعث ارتقای کیفی عملکرد این واحد و پیشرفت آن می شود.

وی اظهار کرد: وحدت رویه٬ به روز بودن اطلاعات کارمندان در حوزه ماموریتی خود٬ آشنایی کامل و تسلط همراه با تخصص کارمند باعث رضایتمندی ارباب رجوع و افزایش جذب دانشجو برای هر واحدی خواهد شد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان با تاکید بر به اهمیت نظارت بر کارکرد کارمندان تصریح کرد: این نوع نظارت باعث رفع ضعف های احتمالی٬ ارتقای رفتارها و انگیزه گرفتن برای رقابت داخل مجموعه خواهد شد.

از مهمترین موضوعات مطرح شده در این دوره می توان موضوع تکریم از منظر قرآن، اهمیت اجرای طرح تکریم در دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه ها، شیوه‌های مختلف اجرای تکریم ارباب رجوع شفاف و مستندسازی نحوه ارایه خدمات به ارباب رجوع، اطلاع رسانی از نحوه ارایه خدمات به مردم، تهیه و عملیاتی کردن منشور اخلاقی سازمان در ارتباط با مردم، پیش‌بینی فضا و امکانات مناسب برای استقرار ارباب رجوع، نظرسنجی از مراجعان، نظارت و بازرسی، تشویق و قدردانی و برخورد قانونی با مدیران و کارکنانی که موجب نارضایتی مردم می‌شوند و انجام کارهای ابتکاری و نوآوری در ارایه خدمات به مردم را نام برد.