%d8%ad%d8%ac%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d9%85%db%8c-1مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه خوی گفت:  ۹ دی روز پیروزی عاشورائیان بر عاشورا ستیزان بود.

حجت الاسلام محمد رستمی گفت: خروش میلیونی مردم بصیر و ولایی ایران اسلامی در ۹دی ۸۸ سیلی محکمی بر دهان استکبار زد.

به گزارش نشریه الکترونیکی نگاه، مسئول نمایندگی ولی فقیه  در سپاه خوی با این عنوان که ۹دی نمونه ای از پیروزی خون بر شمشیر است خاطر نشان کرد: مردم ایران با الگو گیری ازعاشورای حسینی بار دیگر در سال ۸۸ مهر باطل شدن و خاموشی را بر توطئه و تهدید دشمنان زد و چهره واقعی و ددمنشانه آنان را بار دیگر افشا نمودند.

حجت الاسلام رستمی اظهار داشت: مشعل حسینی تنها مشعلی است که هیچ گاه خاموش نمی شود و انقلاب اسلامی ایران در ۹دی با مشعل و لوای عاشورای حسینی راه اصلی را ادامه داده و بار دیگرحماسه عظیمی را خلق کردند که در تاریخ ایثارگران  ایران ثبت شدکه در حقیقت این روز، روز پیروزی عاشورائیان بر عاشورا ستیزان بود.

وی ادامه داد: فتنه ۸۸ را می توان از پیچیده ترین و خطرناکترین توطئه دشمن برعلیه انقلاب اسلامی ایران برشمرد چرا که دشمن از طریق برخی از عوام و خواص فریب خورده داخلی طرحبراندازی انقلاب اسلامی را دنبال می کرد.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه خوی افزود: زنده نگه داشتن حماسه عظیم ۹دی در حقیقت تدفین تفکرات باطل فتنه گران است و هوشیار و زنگ بصیرت برای نسل های جدید و امروزی است که فراموش می کننددشمنان همچنان در کمین هستند.