photo_2017-02-12_22-10-02مدیر کل استاندارد آذربایجان غربی گفت: امسال ۱۳ هزار مورد بازرسی توسط بازرسان این اداره کل و شرکت های دارای صلاحیت از مراکز عرضه در استان صورت گرفته است.

منصورجلایر اظهار داشت: این واحدهای عرضه در سطح استان از لحاظ داشتن علامت استاندارد و ممانعت از جعل این علامت توسط افراد سودجو کنترل و مورد بازرسی  قرارگرفته اند.

وی افزود: نمونه برداری های صورت گرفته توسط بازرسان اداره کل مربوطه مختص خطوط تولید در واحدهای تولیدی نبوده و تعدادی از این نمونه برداری ها در مراکز عرضه با اعتبارات خود سازمان صورت می گیرد تا کیفیت فرآورده ها در این خطوط بهتر مورد شناسایی و بررسی قرارگیرد.

این مقام مسئول با اشاره به مهمترین وظایف این دستگاه اجرائی اعم از آموزش، تائید صلاحیت مدیران کنترل کیفی، نظارت بر اجرای استانداردها تصریح نمود: بر اساس قانون تعدادی از فرآورده ها مشمول استاندارد اجباری هستندو تولیدکنندگان پیش از تولید انبوه ملزم به دریافت نشان استاندارد از طریق اداره مربوطه می باشند.

مدیر کل استاندارد آذربایجان غربی افزود: کلیه ی واحدهای تولیدی و خدماتی توسط بازرسان با نمونه برداری های اتفاقی و بازرسی های ادواری تحت نظارت این مجموعه هستند.

جلایر با بیان اینکه صدور پروانه علامت استاندارد از مهم ترین پارامترهای نظارت بر اجرای استاندارد است، ابراز نمود: اعتبار پروانه نشان استاندارد ۳ ساله و قابل تمدید می باشد و در طول این مدت نمونه برداری ها و بازرسی ها بصورت مکرر انجام میگیرد.

وی همچنین افزود: هر زمان که این دستگاه اجرایی احساس کند شرایط تولیدی و کیفی واحدهای تولیدی براساس دستورالعمل های همان شرایطی نیست که منجر به صدور پروانه شده است می تواند آن پروانه را تعلیق و یا ابطال نماید.