با بهره برداری از طرح های گاز رسانی در هفته دولت امسال،  یک هزار و ۱۶۵ خانوار روستایی شهرستان خوی از نعت گاز طبیعی بهره مند شدند

به گزارش نشریه الکترونیکی نگاه از خوی؛ همزمان در آخرین روز از هفته دولت باحضورمعاون سیاسی،اجتماعی و امنیتی استاندار  طرح گازرسانی به روستاهای یزدکان،بابکان،زاویه شیخلروکور پیران خوی بااعتبار۴۷ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

با بهره برداری ازاین طرح یک هزار و ۱۶۵ خانوار روستایی ازنعمت گازبهره مند شدند.

تقاطع غیر همسطح جاده خوی- قطور با اعتبار ۴۰ میلیارد ریال از دیگر طرح های افتتاحی در آخرین روز از هفته دولت بوددر این شهرستان بود.

photo_2017-08-30_21-03-36 photo_2017-08-30_21-03-44