?وزیر کشور گفت:  ما افراط و تفریط را نمی پذیریم بنابراین استاندار باید خط اعتدال را پیش بگیرد و این مسیر را مبنی انتخاب همکاران خودش قرار دهد، کسانی که به برنامه های دولت معتقد هستند باید مجری امور باشند و ما از کسانی که دارای خط مشی اعتدال بوده و برنامه های دولت را قبول دارند استفاده می کنیم.

به گزارش نشریه الکترونیکی نگاه؛ وزیر کشور در آیین تکریم و معارفه استاندار آذربایجان غربی اظهار داشت: ادبیات و سخنان روز گذشته رئیس جمهور امریکا ناشی از ضعف او بود، بلافاصله بعد از این صحبت کشورهای قدرتمند دنیا این اظهارات را رد کرده و بر حق ایران و استمرار برجام تاکید کردند.

وی گفت: ایران هیچ دخالتی در منطقه نداشته و تنها در برابر یاغی گری های گروه های تکفیری تروریستی اقدام کرده آنهم گروه هایی که به گفته خود ترامپ در جریان انتخابات این دولت آمریکا بود که داعش را به وجود آورد.

وزیر کشور گفت: سپاه پاسداران برخواسته از بطن مردم است و هیچ جدایی بین مردم و سپاه نیست، سپاه در همه شرایط به کمک مردم آمده و در این شرایط آمریکا سپاه را حامی تروریست معرفی می کند که جای تعجب دارد.

 وی گفت : آنها در اظهاراتی تاریخ را هم تحریف می کنند و از اسمی جعلی برای خلیج همیشه فارس نام می برند.

وزیر کشور گفت : وحدت و انسجام در استان یکی از اصول مهم دولت است و استاندار باید در این راستا تلاش کند.  امتداد مسیر اعتدال در بینش، عمل و اقدام، یک اصل است.

وزیر کشور اظهار داشت: بدون لحاظ کردن گرایش سیاسی باید از همه ظرفیت گروه های سیاسی استفاده کنیم البته باید دو ویژگی اعتدال و معتقد به برنامه های دولت باشند.

وی گفت: ما افراط و تفریط را نمی پذیریم بنابراین استاندار باید خط اعتدال را پیش بگیرد و این مسیر را مبنی انتخاب همکاران خودش قرار دهد، کسانی که به برنامه های دولت معتقد هستند باید مجری امور باشند و ما از کسانی که دارای خط مشی اعتدال بوده و برنامه های دولت را قبول دارند استفاده می کنیم.