به گزارش نشریه الکترونیکی نگاه به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری آذربایجان غربی؛ تقی کهوریان معاون امورعمرانی استاندارآذربایجان غربی در بازدید ازراه آهن ارومیه – مراغه با بیان اینکه در حال حاضر عملیات ریل گذاری در ارومیه در حال اجراست افزود: اتصال مرکز استان به شبکه ریلی دردولت یازدهم به صورت جدی در دستور کار قرار گرفت و با تلاش‌های مجموعه مدیران استانی و ملی بخش عمده‌ای پروژه انجام شد.

وی ادامه داد: با وجود برنامه ریزی‌های انجام شده برای افتتاح این پروژه به دلیل مشکلات اعتباری، بهره برداری از آن به تاخیر افتاد که پیش بینی می‌شود آبان ماه امسال عملیات ریل گذاری تکمیل می‌شود.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه از مسیر ایستگاه نقده تا ارومیه ۵۰ کیلومتر ریل گذاری به اتمام رسیده است افزود: از محل ایستگاه ارومیه نیز به طول ۲۰ کیلومتر بصورت دستی ریل گذاری انجام شده است.

کهوریان افزود: همچنین ساختمان اصلی ایستگاه ارومیه با ۹۳ درصد در حال اجراست و از مراحل زیرسازی و ریل گذاری نیز تنها ۴ کیلومترمانده است که تمام نیروی کاربرای مرحله استحکام بخشی ریل گذاری‌های دستی و برای تکمیل نواقصات و آماده سازی مسیر متمرکز شده است.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی درادامه مراحل تکمیل ساختمان ایستگاه راه آهن ارومیه و عملیات زیرسازی و ریل گذاری مسیرارومیه تا نقده را بررسی و بر تسریع روند اجرای پروژه تاکید کرد.

پروژه راه‌آهن مراغه- ارومیه که از سال ۸۰ آغازشده به طول ۱۸۵ کیلومتر و در پنج قطعه در دست اجراست، ولی با گذشت ۱۶ سال فرازوفرود هنوز به سرانجام نرسیده است.