رئیس سازمان آرامستان های شهرداری ارومیه از احداث قطعه عمومی جدید در باغ رضوان ارومیه خبر داد.

به گزارش نشریه الکترونیکی نگاه؛ امیر عباس عابدینی، رئیس سازمان آرامستان های شهرداری ارومیه   بیان کرد:  در چارچوب سیاست های توسعه باغ رضوان و احداث قطعات جدید و توسعه قطعات فعلی،به منظور رفع مشکل کمبود قطعه، در انتهای قطعه عمومی فعلی یعنی قطعه ۴۹،یک قطعه بزرگ در حال احداث  است .وی افزود:  ظرفیت  این قطعه  بعد از تکمیل عملیات احداث مشخص می شود که با احداث این قطعه مشکلی از بابت دفن اموات شهروندان در قطعه عمومی برای مدتی طولانی وجود نخواهد داشت.