طرح توسعه بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه

IMG_7553 (Copy)IMG_7551 (Copy)IMG_7550 (Copy)IMG_7549 (Copy)IMG_7548 (Copy)IMG_7547 (Copy)IMG_7546 (Copy)IMG_7544 (Copy)IMG_7537 (Copy)IMG_7533 (Copy)

IMG_7530 (Copy) IMG_7554 (Copy)

آزمایشگاه جامع ارومیه

IMG_7564 (Copy)IMG_7557 (Copy)

IMG_7563 (Copy) IMG_7562 (Copy)

کلینیک تخصصی و فوق تخصصی عمار و داروخانه رباتیک ارومیه

 IMG_7573 (Copy) IMG_7574 (Copy)

photo_2017-11-07_21-23-56 IMG_7590 (Copy)

مرکز خدمات سلامت باروری زنان

IMG_7600 (Copy)

بیمارستان فوق تخصصی زنان ارومیه

IMG_7593 (Copy) IMG_7599 (Copy)

توسعه بیمارستان شهید مطهری ارومیه

IMG_7607 (Copy)