1311313انتشار خبری مبنی بر تجاوز سرایدار مدرسه به دانش آموز دختر پایه ششمی در حالی در فضای مجازی دست به دست می‌شود که فرماندار ارومیه این اتفاق را تکذیب کرد.

به گزارش نشریه لکترونیکی نگاه؛ حسن خانی فرماندار ارومیه با تشریح جزئیات حادثه مدرسه دخترانه منطقه اسلام آباد ارومیه گفت: اعتراض والدین یک دانش آموز مبنی بر برخورد نامناسب سرایدار این مدرسه با دانش آموز فوق که نهایتا منجر به رضایت والدین وی شد، مورد سوء استفاده بستگان و آشنایان این دانش آموز و تجمع اعتراضی در این مدرسه شده است.

حسن خانی با بیان اینکه سوء استفاده برخی از افراد بی هویت باعث اغتشاش و تخریب اموال شخصی  و دولتی این مدرسه شده است، افزود: در این رابطه چند نفر از عوامل اغتشاش توسط مامورین انتظامی دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده شده است.

فرماندار ارومیه گفت:  اخبار غیر موثق در فضای مجازی را  تکذیب می کند.