بازسازی دو مدرسه آسیب دیده در اغتشاشات منطقه اسلام آباد/ ورود وکیل آموزش و پرورش به پروندهحسین بزرگی زاده  که برای بررسی حادثه مدرسه راه شهدای ارومیه در این شهرستان حضور پیدا کرد. گفت: شرایط بازسازی مدارس آسیب دیده در جریان اغتشاشات دیروز در منطقه اسلام آباد ارومیه به خوبی پیش می رود و با کمک اداره کل  نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان غربی  یکی از مدارس آسیب دیده از روز شنبه وارد چرخه آموزشی می شود .

بزرگی زاده افزود: مدرسه راه شهدا نیز که در این جریان آسیب بیشتری دیده است  ظرف یک هفته بازسازی و با نظر شورای تامین استان به فعالیت های آموزشی خود باز خواهد گشت.

وی تصریح کرد: صبح امروز وزیر آموزش وپرورش در پیام تلفنی از کادر آموزشی مدرسه راه شهدا که در جریان حادثه دیروز از نظر روحی وروانی آسیب دیده بودند دلجویی کرد.

نماینده تام الاختیار وزیر آموزش و پرورش برای بررسی حادثه مدرسه راه شهدای ارومیه  گفت: برخورد با خاطیان این حادثه برعهده قوه قضائیه ونیروی انتظامی است ولیکن وزارت آموزش وپرورش با گرفتن وکیل بطور جدی این مسئله را پیگیری خواهد کرد.