به گزارش نشریه الکترونیکی نگاه؛ جعفرصادق اسکندری  با اشاره به حضور هیئت تجاری و بازرگانی وان ترکیه در شهر ارومیه اظهار داشت: با توجه به موقعیت آذربایجان‌غربی در زمینه توسعه فعالیت‌های اقتصادی به ویژه تجاری با کشورهای همسایه ، براساس پروتکل منعقده بین رئیس جمهور کشورمان و رئیس جمهور ترکیه و نیز در راستای برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، به عنوان رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکیه، نشست تجاری و بازرگانی برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: در این رابطه سیاست‌های توسعه تجاری استان با کشورهای هدف به منظور آشنایی فعالان اقتصادی کشور ترکیه با ظرفیت‌ها و مزیت‌های صادراتی آذربایجان‌غربی انجام می‌شود.

رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت آذربایجان‌غربی افزود: از سوی دیگر تشکیل شرکت‌های مشترک بازرگانی و تجاری و نیز توسعه فعالیت‌های سرمایه‌گذاری نیز با پذیرش این هیئت اقتصادی دنبال می‌شود.

وی بیان کرد: در این رابطه ضمن برگزاری نشست‌های چهره به چهره، از مراکز تولیدی و صنعتی استان آذربایجان‌غربی نیز بازدید به عمل می‌آید.