1396092710142384112815484با احکام جداگانه استاندار آذربایجان غربی شهرداران ۵ شهر این استان منصوب شدند.

به گزارش خبرگزاری نشریه الکترونیکی نگاه، محمد مهدی شهریاری با صدور احکام جداگانه‌ای احسان صدقیانی فر را به سمت شهردار سلماس، ناصر احمدزاده را به سمت شهردار آواجیق و رسول ملکی نظام آباد را به سمت شهردار میاندوآب منصوب کرد.

استاندار آذربایجان غربی در حکم دیگری علی بالازاده را به‌عنوان شهردار شهر زرآباد منصوب کرد.

شهریاری در یک حکم دیگر علی نقی لو را به‌عنوان شهردار شهر دیزج دیز شهرستان خوی منصوب کرد.

شهریاری در این احکام شهرداران را به همکاری اعضاء شورای اسلامی شهر و دستگاه‌های اجرایی شهر و شهرستان و رعایت دقیق قوانین و مقررات در انجام وظایف محوله توصیه کرده است.

احکام استاندار آذربایجان غربی نیز در اجرای تبصره ۳ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵٫۳٫۱ مجلس شورای اسلامی با آخرین اصلاحات و الحاقات مورخ ۱۳۹۶٫۴٫۲۰  (تبصره ۳ ماده ۷۱ سابق) و بنا به پیشنهاد جداگانه شورای اسلامی شهر، سلماس، آواجیق، میاندوآب، زرآباد و دیزج صادر شده است.