7171674_779معاون اشتغال و مشارکتهای مردمی بهزیستی آذربایجان غربی گفت: سازمان بهزیستی با شناخت از تجربیات گذشته سیاست عادی سازی جریان زندگی در جامعه معلولان را دنبال می کند.

به گزارش نشریه الکترونیکی نگاه؛ سیامک نبی زاده معاون اشتغال و مشارکتهای مردمی بهزیستی آذربایجان غربی در مراسم گرامیداشت روز جهانی معلولان با اشاره به رشد آگاهی های عمومی نسبت به نیازهای معلولان اظهار کرد: امروز علیرغم رشد آگاهی های عمومی نسبت به نیازهای معلولان  شاهد مواجه شدن این قشر مهم جامعه با مشکلات عدیده ای هستیم.

وی با تاکید بر اینکه معلولیت محدودیت نیست، افزود: سازمان بهزیستی با شناخت از تجربیات گذشته و الگوپذیری از تحربیات و اقدامات به روز جهانی سیاست عادی سازی جریان زندگی در جامعه معلولان را دنبال می کند.

نبی زاده گفت: احقاق حق معلولان در جامعه،بهره مندی از امکانات برابر و رفع موانع اجتماعی و فرهنگی را جزو نیازهای اصلی معلولان برشمرد.

معاون اشتغال و مشارکتهای مردمی بهزیستی استان بهره مندی از توانمندی های معلولان در عرصه های مختلف از جمله مشارکتهای اجتماعی را منوط به همت معلولان و دستگاههای اجرائی عنوان کرد.