به گزارش نشریه الکترونیکی نگاه؛ اداره کل ارتباطات وفناوری اطلاعات در راستای فرهنگ‌سازی کارآفرینی درحوزه‌ فناوری اطلاعات، همایشی را با عنوان ” کارآفرینی زنان در حوزه فناوری اطلاعات ” برگزار خواهد کرد.

در این همایش زنان کارآفرین و صاحب کسب و کار در عرصه کارآفرینی، محققین و اساتید در حوزه فناوری اطلاعات در قالب ارائه راهکارهای کارآفرینی نسبت به تبیین و معرفی الگوهای مناسب کارآفرینی و همچنین توانمندسازی زنان کارآفرین در این حوزه سخنرانی خواهند داشت و از فعالین این حوزه تقدیر به عمل خواهد آمد.

این همایش با حمایت  استانداری آذربایجان غربی، دانشگاه ارومیه و انجمن زنان مدیر کار آفرین با محوریت  نقش IT در رفع موانع حضور زنان کارآفرین در جامعه، نقش IT در کسب و کارهای خانگی، راه های توسعه کارآفرینی با محوریت فناوری اطلاعات، نقش IT در توانمندسازی فردی و جمعی زنان، کسب و کارهای خاص زنان کارآفرین در حوزه IT ، ۱۲ دی ماه امسال در سالن آمفی تئاتر دانشگاه ارومیه برگزار می شود

ثبت نام در همایش به صورت الکترونیکی و از طریق سایت اینترنتی به آدرس Wa.ict.gov.irصورت می گیرد.

لینک ثبت نام در همایش  http://uucert.com/register