400300p438EDNmain82370613-712944351رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ارومیه گفت: ایستگاه های آتش نشانی در سطح شهر ارومیه توسعه می یابد.

به گزارش نشریه الکترونیکی نگاه؛ ابراهیم شاد قوشچی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۰ ایستگاه آتش نشانی در سطح شهر ارومیه فعالیت می کند، اظهار کرد: در آینده نزدیک ایستگاه های آتش نشانی شهر ارومیه توسعه می یابد.

وی فاصله هر ایستگاه آتش نشانی را از هم در حدود  ۲۰ کیلومتر دانست و گفت: برای هر ۵۰ هزار نفر یک ایستگاه آتش نشانی باید وجود داشته باشد .

رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ارومیه با اشاره به توسعه ایستگاه های آتش نشانی در شهر ارومیه بیان کرد: تعداد ایستگاه های آتش نشانی در شهر ارومیه از عدد ۱۰ به ۱۵ ارتقا یابد .

وی با اشاره به شیر های هیدرولیکی موجود در شهر ارومیه برای اطفای حریق، گفت: با توجه به توسعه جمیعت شهری  و توسعه شهر  وجود این شهرها یکی از الزامات در حادثه های بزرگ  می باشد.

رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ارومیه با بیان اینکه در سال ۹۵ و ۹۶ به ترتیب ۲۲ و ۱۰ عدد شیر هیدرولیکی در سطح شهر ارومیه نصب شده است، بیان کرد:  امسال نیز شیر های هیدرولیکی در سطح شهر نصب می شود و  بیشتر در ورودی های شهر و خیابان های جدید الاحداث نیاز وجود دارد .