استخدام دانشگاه علوم پزشکی استان آذربایجان غربی

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی و درمانی استان آذربایجان غربی در نظر دارد نیروی واجد شرایط و معرفی به شرکت پیمانکاری طرف قرارداد در رشته های شغلی کارشناس آزمایشگاه غذا، دارو و بهداشتی ، گروه پرستاری و کاردان فوریتهای پزشکی مطابق با دستورالعال مصوب هیات امناء و از طریق برگزاری آزمون عمومی، تخصصی مصاحبه (علمی، عملی) و گزینش با شرایط مندرج در آگهی اقدام نماید.

عنوان رشته شغلی: کارشناس آزمایشگاه غذا، دارو و بهداشتی، پرستار، کارشناس اتاق عمل، کارشناس هوشبری، کاردان فوریت های پزشکی و کارشناس مدارک پزشکی
جنسیت مورد نیاز: خانم/ آقا

مهلت ثبت نام: از ۲۰شهریور۹۷ لغایت ۳۱شهریور۹۷
زمان دریافت کارت : ۲۴ و ۲۵ شهریور۹۷

جهت ثبت نام در آزمون بر روی لینک زیر کلیک کنید:

https://iranestekhdam.ir