جمع آوری روزانه۴۰۰تن زباله شهری در ارومیه

جمع آوری روزانه۴۰۰تن زباله شهری در ارومیه

مدیر عامل سازمان پسماند شهرداری ارومیه گفت: روزانه 400 تن زباله شهری در ارومیه با به کارگیری 45 دستگاه خودرو به صورت مکانیزه جمع آوری می شود. به گزارش نگاه روز، عزیز قال سرانه تولید زباله درشهرستان  ارومیه را نزدیک 700 گرم ...

ادامه مطلب ...